25 Yılı Aşan Tecrübesiyle Türkgeldi Hukuk

Hakkımızda

Bünyamin Türkgeldi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra uluslar arası deniz ticaret alanında avukatlık stajına başlamış ve yine avukatlık stajını uluslar arası deniz ticareti alanında tamamlamıştır. Avukatlık stajının tamamlanması ile hak edilen Avukat ruhsatının alınması akabinde de bir süre daha bağlı çalışan olarak farklı hukuk ofislerinde çalışmaya devam etmiş ve 2002 yılına gelindiğinde Avukat Bünyamin Türkgeldi Türkgeldi Hukuk Bürosunun ilk adımını atmıştır.
Avukat Bünyamin Türkgeldi nin İstanbul da başlayan hukuk faaliyetleri yine takip eden yıllarda İstanbul da devam etmiş ve halen İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bünyamin Türkgeldi, gerek hukukçu ve gerekse yardımcı mesai arkadaşları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sağlık Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Türk Ticaret Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Türk Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Sigorta ve Tahkim Uyuşmazlıkları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Marka, Patent ve Tasarım ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, çeşitli konularda sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi gibi farklı hukuk alanlarında hizmet vermeye devam etmiştir.
Tüm bu sayılan alanlar ve avukatlık faaliyetinin gerektirdiği diğer alanlarda bireysel müvekkiller yanında gerek yurt içinde kurulu şirketler ve gerekse yurt dışında kurulu şirketlere hukuk alanında danışmanlık hizmetleri verilmesi de önemli çalışma alanları arasındadır.

Çalışmış ve çalışmakta olduğu şirketlerin faaliyet alanları arasında; Mobilya Sektörü, Bilgisayar ve Yazılım Ürünlerinin satışı ve pazarlanması, Otelcilik ve Restoran Hizmetlerinin Sunulması, Hava Temizleme ve Klima Cihazlarının üretim satış ve pazarlaması, Site Yönetim Hizmeti Verilmesi, Alış Veriş Merkezi gibi büyük çaplı binalara mekanik ve teknik bakım ve onarım hizmeti verilmesi, Petrol İstasyonu İşletilmesi gibi birçok alanda ticari faaliyetlerde bulunan şirketler müvekkilleri arasında yer almış veya almaya devam etmektedir.
Müvekkillerine doğru ve geniş çaplı hizmet sunabilmek adına müvekkillerin faaliyet alanlarındaki yeni gelişmeleri de takip ederek hızlı ve etkin bir hukuki faaliyet sunma amacı ile yoluna devam etmektedir.

Avukat Bünyamin Türkgeldi tarafından kurulmuş olan Türkgeldi Hukuk Bürosunda kuruluşundan bu yana geçen zamanda bir çok genç avukat çalışma imkanı bulmuş ve genç avukatların Türkgeldi Hukuk Bürosuna katkıları olduğu gibi aynı şekilde genç avukat veya Stajer Avukatların mesleğe geçişinde Bünyamin Türkgeldi’nin de katkıları olmuştur.
2002 yılında Avukat Bünyamin Türkgeldi tarafından kurulan Türkgeldi Hukuk Bürosu bu gün de aynı vizyon ve kararlılık ile çalışmalarına devam etmektedir.